ДОСВІД РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

Б.М. Сердюк, М.М. Кіряков

Анотація


Висвітлено питання розвитку українського ринку цінних паперів та визначено його місця у процесі перерозподілу капіталу. Обґрунтовано поняття «інституційна ефективність ринку цінних паперів» та запропонована адаптовану до українського середовища методика її визначення. Окреслено проблеми й перспективи розвитку вітчизняного ринку цінних паперів у контексті глобалізації світової фінансової системи.

Ключові слова


ринок цінних паперів; фондовий ринок; інституційна ефективність; цінні папери; капітал; інвестиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Мозговий О.М. Фондовий ринок / Мозговий О.М. – К.: КНЕУ, 1999 – 316с. – ISBN 966-574-235-3.

Економіка підприємства: Навчальний посібник / за заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. – К.:Ельга-Н, КНТ, 2007.-780с. - ISBN 966-373-205-9.

Глущенко С.В. Податкове стимулювання інвестицій у цінні папери / Глущенко С.В. // Фінанси України. – 2004. - № 1. – С. 70-74.

Ватаманюк З.Г. Інституційна ефективність ринку цінних паперів в Україні / Ватаманюк З.Г., Баула О.В. // Фінанси України, - 2008. - № 3. – С. 101-110.

Чернишук В.Р. Розвиток ринку цінних паперів: проблеми й перспективи / Чернишук В.Р., Данькевич А.П. // Фінанси України. – 2008. - № 8. – С. 96-104.

Пономаренко А.А. Роль рынка капитала в экономике Украины / Пономаренко А.А. // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2008. – № 3 (13). – С. 223-227.

Про цінні папери та фондовий ринок: закон України від 23.02.2006 № 3480-IV.

Библиотека «Ценные бумаги Украины» [Елекстроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.securities.org.ua/ .


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.