КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗАГРОЗІ БАНКРУТСТВА

О.П. Заборовець, І.С. Усатенко

Анотація


На даному етапі розвитку економіки дуже важливим є формування чіткого плану оздоровлення підприємств, так як фінансове становище більшості з них є незадовільним і потребує чітко визначених заходів щодо поліпшення. Саме тому процес фінансової санації охоплює вирішення проблем розвитку та фінансової стабілізації підприємств і є дуже важливим елементом нормального функціонування підприємства в майбутньому.

Ключові слова


санація (фінансове оздоровлення); реструктуризація; банкрутство; санаційний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Терещенко О. О. Управління фінансовою санацією підприємств : підручник [Текст] / Олег Терещенко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2006. – 552 c.

Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством : теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій: монографія [Текст] / Л.О. Лігоненко; Міністерство освіти і науки України, Київський національний торговельно-економічний університет. – К., 2001. – 580 c.

Фінанси підприємств: Підручник / А. М. Поддерьогін, Л. Д. Буряк, Г.Г. Нам, А. М. Павліковський, О. В. Павловська, В. 3. Потій, А. П. Куліш, О.О. Терещенко, Н. П. Шульга, С. А. Булгаков ; керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с., іл. – ISBN 966-574-010-5

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» N 2343-XII, від 14 травня 1992 року.

Контракти [Текст] : діловий тижневик. – № 05 вiд 04-02-2008.

Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електроний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.