ПРИНЦИПИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ПРИ ЗАГРОЗІ БАНКРУТСТВА

Н.А. Шевчук, Л.В. Матвієнко, Т.В. Матвієнко

Анотація


У статті розглянуто політика антикризового управління при загрозі банкрутства. Показано систему антикризового управління та політику антикризового управління при загрозі банкрутства.

Ключові слова


банкрутство; криза; система антикризового управління; політика антикризового управління; механізми господарювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Економіка підприємства: Навчальний посібник [Текст] / За заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. – 2-ге вид. – К.: Ельга-Н, КНТ, 2009. – 780 с. ISBN 978-966-373-

-0.

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» / ВВРУ № 435-V (435-16) від 12.12.2006 р .

Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. [Текст] / Бойчик І.М. – К.: Атіка, 2004. – 480 с. ISBN 966-8074-29-7.

Економіка підприємства: Підручник [Текст] / М.Г.Грещак, В.М.Колот, А.П.Наливайко та ін.; За заг. ред. С.Ф.Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 528 с. ISBN 966-574-148-9.

Національна економіка. Підручник з грифом МОН України. [Текст] / Круш П.В., Кожемяченко О.О, Кавтиш О.П., Хринюк О.С. та ін. / за ред. проф., к.е.н. П.В. Круша. – К.: Каравела; Піча Ю.В., 2008. – 464с.

Законодавство України з питань банкруцтва суб’єкти господарювання. Збірник законодавчих та нормативних актів / Упорядник Камлик М. І. – К.: Атіка, 2003, - 352 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.