ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

В.Г. Бурлака

Анотація


На підставі проведеного аналізу тенденцій виробництва та експорту високотехнологічної продукції в провідних країнах світу наведено рекомендації з модернізації її виробництва в Україні.

Ключові слова


технології; високі технології; конкурентоздатність; наукоємна продукція; експорт

Повний текст:

PDF

Посилання


Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Морозов Ю.П. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 446 с.

Саліхова О. Що таке високі технології? / Саліхова О. // Діловий вісник. – 2006. – №10. – с. 14-15.

Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Фатхутдинов Р.А. – СПб.: Питер, 2005. – 448 с.

Rescher N. Scientific progress: A philosophical essay on the economics of research in natural science. – Oxford, 1978. – XIV, 278 p.

Science and Engineering Indicators. 2006, National Science Board. – Wash, 2006. – Chapter 6.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.