ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕХНОПАРКІВ УКРАЇНИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

О.О. Охріменко, А.Г. Ратошнюк

Анотація


Досліджено інноваційну діяльність технопарків України, економічні показники за визначений період, розкрито їх значення для економіки країни та визначено основні причини погіршення інноваційної діяльності. Запропоновано шляхи розв’язання цих проблем.

Ключові слова


інноваційна діяльність; технопарки; конкурентоспроможність; високотехнологічна продукція; інноваційна інфраструктура.

Повний текст:

PDF

Посилання


Попович О.С. Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації [Текст] / О.С. Попович. – К.: Фенікс, 2005.- 226 с.;

Жилінська О.І. Розвиток інноваційної інфраструктури [Текст] / О.І. Жилянська, Д.В. Чеберкус // Фінанси України. – 2005. – № 7. – С. 57-67;

О.А. Мазур, Технологічні парки. Свiтовий та український досвід [Текст] / Мазур О.А., Шовкалюк В.С. // Монографія . – К.: Прок-Бізнес,2009.-70 с.;

Соловйов В.П. Иновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике [Текст] / В.П. Соловйов. – К.: Феникс, 2004. – 560 с.;

Інноваційно-технологічний розвиток України: стан, проблеми, перспективи: Аналітичні матеріали [Текст] / Л.І. Федулової; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України.-К.,

-196 с.;

Наукова та науково технічна діяльність України за 2000-2008 рр. // Статистичні дані – Державний комітет статистики: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.ukrstat.gov.ua;

Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків України [Текст]: Закон України від 16.07.1999 р. № 991–ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – С. 363.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.