ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

П.В. Круш, Л.В. Матвієнко, О.О. Мезенцева

Анотація


У статті розглянуто особливості розвитку економіки в умовах глобалізації, проведено аналіз конкурентоспроможних галузей економіки України. Визначено перспективи розвитку та можливості провідних галузей конкурувати на світовому ринку.

Ключові слова


глобалізація; високотехнологічні продукти; виробництво; експорт; індустріалізація; інновації; імпорт; конкурентоспроможність; конкуренція; технології; товари; ринок; потенціал.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська та in.; за ред. Я.А. Жаліла. – К.: НІСД, 2005. – 388 с.

Коротка С.Г. Держава в управлінні та посиленні конкурентоспроможності зовнішньоторговельної сфери України / Коротка С.Г. // Акт. пробл. міжнар. відносин. – 2005. – №52. – Ч. 2. – С. 195-200.

Малащук Д.В. Пріоритетні заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності економіки України / Малащук Д.В. // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №1. – С. 22-31.

Семко Т.В. Світовий досвід формування конкурентоспроможних регіонів / Семко Т.В., Безугяа В. О. // Економіка: пробл. теорії та практики. – 2004. – №192. – Т. 2. – С. 403-412.

Черевань В.П. Україна в глобальній конкурентоспроможності / Черевань В.П. // Глобалізація COT: конкурентні позиції України: Матеріали науково-практичної конференції 27.03.2007. – К. : ТОВ УВПК «Ексот», 2007. – С. 14-27.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.