ЛІЗИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА

М.В. Ключнікова

Анотація


Стаття пропонує огляд переваг лізингу як нетрадиційного інструменту фінансування оновлення основних фондів підприємства. Розглянуто особливості лізингу як елементу технічної фінансово-інвестиційної стратегії.

Ключові слова


лізинг; основні фонди; інвестиційний проект; інвестиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Про фінансовий лізинг: закон України (витяг) від 11.12.2003 р. № 1381 – IV.

Офіційний сайт компанії Райффайзен ЛІЗИНГ АВАЛЬ [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rla.com.ua/leasing_nowadays.php

Непомнящий Е.Г. Инвестиционное проектирование. Учебное пособие [Електронний ресурс] / Е.Г. Непомнящий. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003 – режим доступу: http://www.aup.ru/books/m79/3_1.htm

Господарський кодекс України (витяг) від 16.01.2003 р. № 436-IV

Стратегии бизнеса: аналитический справочник под общей редакцией академика РАЕН, д.э.н. Г.Б. Клейнера. [Електронний ресурс] / М.: «КОНСЭКО», 1998 – режим доступу: http://www.aup.ru/books/m71/4_6.htm

Фролова Т.А. Экономика предприятия: конспект лекций [Електронний ресурс] / Т.А. Фролова. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005 – режим доступу: http://www.aup.ru/books/m170/8_1.htm

Капітал. Основні та оборотні засоби підприємства / [Круш П.В., Клименко О.В., Подвігіна В.І., Гулевич В.О.]. – К.: «Центр учбової літератури», 2008. – 128 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.