АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Н.П. Круш, А.Ю. Овчаренко

Анотація


В статті аналізується потенціал підприємства у процесі антикризового управління.

Ключові слова


потенціал підприємства; антикризове управління підприємством

Повний текст:

PDF

Посилання


Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: навч. посібник / Василенко В.О. – Вид. 2-ге, виправл. і доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 504 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.library.if.ua.

Геєць В.М. Кризові явища у світовій економіці та антикризова політика України [Текст] / В. М.Геєць, О.І.Барановський, Ю.В.Василенко, Т.П.Вахненко, С.О.Кораблін. НАН України; Інститут економічного прогнозування / В.М. Геєць (ред.). – К., 2002. – 76с. – ISBN 966-02-1595-9.

Капітан І.Б. Формування структури інноваційного потенціалу підприємств й управління його розвитком / Капітан І.Б. //Актуальні проблеми економіки [Текст]. – 2006. – №12(66) – с.130-137. ISBN 966 – 72520 – 3 – 8

Штангрет А.М. Антикризове управління підприємством [Текст]: Навч. Посіб. / Штангрет А.М., Копилюк О.І. – К.: Знания, 2007. – 335 с. – ISBN 966-346-253-1.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.