ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Б.М. Сердюк, І.А. Клименко

Анотація


У статті проаналізовано наявний стан запровадження енергозберігаючих технологій, переваги їх застосування, історичну перспективу та деякі програми з їх запровадження.

Ключові слова


енергозберігаючі технології; енергоефективність; енергетичний аудит; енергетичний менеджмент; конкурентоздатність

Повний текст:

PDF

Посилання


Шелегеда Б.Г. Экономические проблемы энергосбережения в условиях транзитивной экономики / Шелегеда Б.Г., Кравцова Л.В. // Вісник Донецького університету. Серія В. Економіка і право. – 2002. – №2-1.

Кравцова Л.В. Энергосбережение как стратегический потенциал предприятия / Кравцова Л.В. // Стратегія розвитку вітчизняних підприємств: Матеріали наук.-практич. конф. (23-24 жовт. 2003 р.). – Тернопіль, 2003.

Кравцова Л.В. Моделирование системы мотивации внедрения энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальное хозяйство / Кравцова Л.В. // Реализация региональных программ реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства: Материалы всеукраинской науч.-практ. конф. (19-20 мая 2005 г.). – Харьков, 2005.

Праховник А.В. Нормативно-правові питання енергозбереження / Праховник А.В., Розен В.П., Побігайло В.А., Розен П.В. – К.: Лібра, 2002. –50с.

Энергетический менеджмент / Праховник А.В., Розен В.П., Соловей А.И. и др. – К.: Київська нотна фабрика, 2001 – 472с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.