СКЛАДОВІ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Т.Р. Антошко

Анотація


В статті проаналізовано теоретичні та прикладні проблеми пов’язані з механізмом забезпечення національної моделі корпоративної соціальної відповідальності. На підставі аналізу літературних джерел та даних про становлення корпоративної соціальної відповідальності в розвинутих країнах світу виокремлено складові механізму забезпечення функціонування корпоративної соціальної відповідальності.

Ключові слова


корпоративна соціальна відповідальність; соціальна відповідальність; механізм забезпечення функціонування корпоративної соціальної відповідальності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Акімова І. Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та впровадження / І. Акімова, О. Осінкіна, О. Філіпченко, А. Марцінків. – К.: Видавнича компанія «КІТ», 2005. – 41 с

Друкер Питер Ф. Практика менеджмента / Питер Ф. Друкер; пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вільямс», 2002. – 398 с.

Котлер Ф., Ли Н. Корпоративная социальная oтветственность. Как сделать как можно больше добра для вашей компании и общества / Филип Котлер, Ненси Ли; пер. с англ. С. Яринич. – К.: Стандарт, 2005. – 302 с

Торопцева А.Н. Экономический анализ системы менеджмента экологического качества промышленного предприятия: монография / А.Н. Торопцева, Б. И. Герасимов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 148 с.

Годин В. В. Информационное обеспечение управленческой деятельности / Годин В.В., Корнеев И. К. – М.: Мастерство; Высш. шк., 2001. – 240 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.