№ 5 (1) (2010)

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань. Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Даний збірник повністю відповідає макету оригіналу. За політикою збірника на момент створення цього випуску мовою подання була лише українська.

Зміст

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ УСТАНОВОЮ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ PDF
В.О. Капустян, К.О. Ільченко 6-9
РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ PDF
Л.П. Артеменко, С.І. Макабула 9-12
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ PDF
В.А. Кармазін, Л.О. Чемерис 13-17
ОСОБЛИВОСТІ ПОСЛУГ НА РИНКУ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ УКРАЇНИ PDF
Н.C. Кубишина, Т.П. Ткаченко 18-21
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ PDF
С.О. Тульчинська, Р.В. Тульчинський 22-26
ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА РФ PDF
І.А. Шовкун 26-31
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Н.Я. Бойчук, О.С. Явтушенко 31-34
МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ВСТУПОМ УКРАЇНИ ДО СОТ PDF
Ж.М. Жигалкевич, К.O. Євсеєва, А.C. Поліщук 35-38
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
О.О. Кожемяченко 38-43
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНІВ: СКЛАДОВІ І КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ PDF
Г.С. Котенко, Р.М. Котенко 44-48
СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
І.П. Петровська 49-54
ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Т.Р. Антошко 54-59
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІПОТЕКИ ЧЕРЕЗ ОЩАДНО – БУДІВЕЛЬНІ КАСИ PDF
Н. Ошерова 59-64

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ PDF
П.В. Круш, О.П. Заборовець, М.О. Заборовець 65-71
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О.О. Охріменко, І.М. Верхоляд 71-74
МОДЕЛЮВАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ З ЗАСТОСУВАННЯМ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ PDF
Л.Ю. Гальчинський, О.О. Велічук 74-77
ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
О.В. Кривда, В.П. Чорна 78-81
ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП В УКРАЇНІ PDF
О.О. Мицик, А.О. Урукова 82-87
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИННОВАЦИИ PDF
О.Н. Монтик 87-90
ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТЕХНОЛОГІЇ PDF
О.А. Підлісна, Є.О. Коломієць 91-94
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА PDF
Е.С. Саратикянц, Т.В. Овчинникова 94-98
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ PDF
Е.Н. Стрелина, А.В. Чайка 98-101
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДУМКИ: ВВЕДЕННЯ В ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ PDF
С.О. Тульчинська, О.С. Гречишников 102-106
МОДЕЛЮВАННЯ СУБГАУСІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Ю.П. Матусов, О.І. Трубнікова 107-110
ВЕНЧУРНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
О.В. Гук, М.О. Літошко 110-114
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТЕХНОПАРКІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ PDF
С.В. Гарбар, Л.В. Кривко 114-117
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О.П. Кавтиш, Н.П. Круш 118-121
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Ю.В. Тюленєва, С.О. Шевченко 121-124

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
О.А. Гавриш, А.Ю. Овчаренко 125-128
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
П.В. Круш, О.О. Мезенцева 129-132
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ PDF
Л.Є. Довгань, В. П. Панченко 132-136
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА УКРАИНЫ PDF
С. В. Войтко, Ма Пин 136-140
ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ PDF
В.О. Гулевич, В.В. Кузьмінська 140-143
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Б.М. Сердюк, І.І. Жадан 144-147
ВПЛИВ АТЕСТАЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
В.В. Красношапка, К.М. Гиленко 147-152
ПРОБЛЕМА КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ПЕРІОД ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ PDF
О.В. Кривда, Г.А. Аушева 152-154
ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ВИКОРИСТАННЯ «ПРАВИЛА 72» PDF
О.В. Клименко 155-157
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А.О. Мілай, С.В. Нечипоренко 157-161
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ПРОБЛЕМНІ ПОЗИЦІЇ ТА ВПЛИВ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ PDF
Т.П. Ткаченко, К.О. Мацагор 161-165
ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА: ОСНОВА ЕФЕКТИВНО ДІЮЧОГО ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Ю.В. Ткаченко 165-174
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
С.О. Кириченко, Н.О. Корінна 174-177
РОЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО РЕГІОНУ PDF
Л.М. Лояк 178-182