ВПЛИВ АТЕСТАЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Автор(и)

Ключові слова:

атестація, персонал, технологія оцінки, етапи атестації, кадрова служба, компетенції

Анотація

Атестація персоналу – це визначення особистих та професійних якостей працівників на основі завдань розроблених критеріїв. Регулярне оцінювання персоналу дозволяє виявити рівень компетенції спеціалістів, правильно сформулювати цілі діяльності працівників і розробити адекватну систему мотивації. Однак на практиці атестація часто зводиться до формальної процедури, що робить її абсолютно неефективною. Основна причина такого стану відсутність тривалої та кропіткої роботи до проведення атестаційної процедури.

 

Посилання

Десслер Г. Управление персоналом / Десслер Г. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004.

Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент : науч.пособ. / Дмитренко Г.А. – К. : ГЗМН, 2002.

Дорошенко Е.А. Оценка профессиональных, деловых, личных качеств персонала: Метод. рекомендации по аттестации руководителей и специалистов / Дорошенко Е.А. – К. : МАУП, 1996.

Кибанов А. Я. Управление персоналом организаций : Практикум / Кибанов А. Я. – М.: ИНФРА-М, 1999.

Колот А. М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу : навч. посіб. / Колот А.М. – К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

Малиновский П. Методы оценки персонала / Малиновский П. – М., 2003.

Стадник А. Оценка персонала / Стадник А. – М.: ООО «Бегин групп», 2005.

Управление персоналом предприятия / под ред. А.А. Крылова, Ю.В. Прушинского. – М.: ЮНИТИ ; Единство, 2002.

Справочник по управлению персоналом // Ежемесячный специализированный журнал российской HR-практики [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://sup.kadrovik.ru/.

Управление персоналом / Под ред. Базарова Т.Ю., Еремена Б.Л. // Электронная библиотека. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aup.ru/books/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-01-21

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ