ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Т.Р. Антошко

Анотація


У даній статті розглядається проблема законодавчого регулювання елементів корпоративної соціальної відповідальності підприємств України. Автором досліджено законодавчі основи в сфері корпоративної соціальної відповідальності, методи впровадження елементів корпоративної соціальної відповідальності, та відповідальність за недотримання норм законів.

 


Ключові слова


корпоративне управління; корпоративна соціальна відповідальність; правове регулювання корпоративної соціальної відповідальності; соціальна відповідальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про акціонерні товариства» : за станом на 17 вересня 2008 року [Електронний ресурс] / Верховна Рада України [№514-VI]. – Режим доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=514-17.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів» : за станом на 25 грудня 2008 року [Електронний ресурс] / Верховна Рада України [№801-VI]. – Режим доступу до закону:

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=801-17.

Закон України «Про господарські товариства» : за станом на 19 вересня 1991 року [Електронний ресурс] / Верховна Рада України [№1576-XII]. – Режим доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1576-12.

Закон України «Про приватизацію Державного майна» : за станом на 28 грудня 2007 року [Електронний ресурс] / Верховна Рада України [№107-VI]. – Режим доступу до закону: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2007_12_28/T216300.html.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: за станом на 19 вересня 1991 року [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=80731-10.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.