ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

Ключові слова:

інвестиції, інновації, інноваційне забезпечення діяльності підприємства

Анотація

У дослідженні розглядається поняття інвестиційного чинника, який впливає на інноваційну активність підприємств, аналізується статистичні дані інвестиційних вкладів у інноваційно-технологічну сферу промисловості, а також досліджується інноваційний потенціал областей України.

Посилання

Федулова Л.І. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / НАН України; Інститут економічного прогнозування / Федулова Л.І., Александрова В.П., Бажал Ю.М., Данько М.С., Кузнєцова І.С. ; ред. Л.І. Федулова. – К. : Основа,

– 550с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 501-528. – ISBN 966-699-117-9.

Пересада А.А. Інвестування : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А.А. Пересада, О.О. Смірнова, С.В. Онікієнко, О.О. Ляхова. – К.: КНЕУ. - 2001. – 251 с.

Інноваційно-технологічний розвиток України: стан, проблеми, стратегічні перспективи: Аналітичні матеріали до парламентських слухань [«Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізацій них викликів»] / Л. Федулова, Ю. Бажал, І. Шовкун, та ін.; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009. – 196 с.

Канафоцька Г. Стан, перспективи розвитку інноваційних процесів в Україні та можливості їх впливу на формування ВВП / Канафоцька Г. // Бізнес. – 2006. – № 14. – С. 16-21.

Боярко І.М. Оцінка інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання / Боярко І.М. //Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №7. – с.90-99;

Чукіна І.М. Удосконалення організаційно-економічного механізм інноваційної діяльності як фактор забезпечення kонкурентоспроможності підприємств [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_25/chuchina.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-04

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ