ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА

О.П. Кавтиш, Н.П. Круш

Анотація


У статті проаналізовано сутність економічного потенціалу його структурних елементів і значення та роль інноваційного потенціалу.

 


Ключові слова


економічний потенціал; структура потенціалу підприємства; потенціал підприємства; інноваційний потенціал

Повний текст:

PDF

Посилання


Економічна енциклопедія: У трьох томах / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – Т. З. – 952 с. – ISBN 966–580–145–7.

Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – 4-е изд. доп. и перераб. – М. : Институт новой экономики, 1999. – 1248 с. – ISBN 5–89378–004–3.

Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посібник для вузів / Н.С. Краснокутська. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – ISBN 966–8365–76–3.

Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, А.К. Кінах, В.П. Семиноженко. – К . : Знання України, 2002. – 336 с. – ISBN 966–95920–3–8.

Капітан І.Б. Формування структури інноваційного потенціалу підприємств й управління його розвитком / Капітан І.Б. //Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №12(66). – с.130-137. – ISBN 966–72520–3–8.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.