АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • П.В. Круш проф., к.е.н., НТУУ «КПІ»,, https://orcid.org/0000-0002-0711-2473
  • О.П. Заборовець ст.викладач НТУУ «КПІ»,
  • М.О. Заборовець

Ключові слова:

оцінка ефективності, управління, експертиза, моніторинг науки, інноваційна діяльність, пріоритет, науковий потенціал, наукова установа

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі оцінки ефективності інноваційної діяльності наукових установ шляхом критичного узагальнення та аналізу традиційних методів оцінювання в науці та їхнього використання у системі фундаментальних досліджень здійснити пошук їх недоліків та нерозв’язаних проблем.

 

Посилання

Закон України. Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності // Збірник законод. та нормат. актів України в сфері науки і науково-технічної діяльності. – К.: УкрІНТЕІ, 1997.

Закон України. Про наукову і науково-технічну діяльність // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 2–3. – С. 20.

Кулішов В.І. Атестація галузевих науково-дослідних установ, конструкторсько-технологічних і проектних організацій України / Кулішов В.І., Кияк Б.Р., Степанкевич К.С. // Розвиток науки та науково-технічного потенціалу в Україні та за кордоном. – К.: ЦДНТПІН ім. Г.М. Доброва, 2006. – Вип.2. – С. 31-34.

Кияк Б.Р. Стосовно фундаментальних наукових цінностей / Кияк Б.Р., Палій Л.А. // Фундаментальні соціально-економічні проблеми. – Київ: РВПС України НАН України, 2006. – С.7-9.

Згуровський М.З. Україна у глобальних вимірах сталого розвитку / Згуровський М.З. // Дзеркало тижня. – 2006. – №19

Аналіз пріоритетів науково-технологічного розвитку (світовий та вітчизняний досвід) – К: УкрІНТЕІ – 2009. – № 2 (05).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ