ВЕНЧУРНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Автор(и)

Ключові слова:

венчурне підприємництво, венчурні фонди, інноваційна діяльність, венчурний капітал

Анотація

В статті проаналізовано сучасний стан венчурного підприємництва в
Україні, розглянуто причини, що стримують розвиток венчурної
діяльності та запропоновано шляхи його удосконалення.

 

 

Посилання

Черваньов, Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств : навч. посібник / Д.М. Черваньов. – К. : Знання-Прес, 2003. – 622с.; – Бібліогр.: с. 608-622. – ISBN 966-7767-

-6.

Закон України про інвестиційну діяльність : за станом на 10 лютого 2005р. / Верховна Рада України. – Офиц. изд. – К. : Парламентське вид-во, 2005. – 20 с. – (Закони України). – ISBN 966-611-359-7.

Степанов, О.П. Інноваційний бізнес: кредитно-модульна система навчання : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.П. Степанов. – К. : Книжкове видавництво НАУ, 2007.

– 420 с. – Бібліогр.: в кінці модулів. – ISBN 966-598-354-7.

Інфраструктура інвестиційної діяльності: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.in.gov.ua/index.php?get=109.

Проект Закону України «Про венчурні фонди»: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.in.gov.ua/index.php?get=118&id=1202.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-01-20

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ