МОДЕЛЮВАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ З ЗАСТОСУВАННЯМ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ

Автор(и)

Ключові слова:

телекомунікації, ринок мобільного зв’язку, імітаційне моделювання, генетичні алгоритми, еволюційне моделювання

Анотація

Світова індустрія телекомунікацій абсолютно інноваційна галузь, а з
впровадженням стандартів 3G та NGN, вона знаходиться на стадії
трансформації, що торкне не тільки технології, сервіси та пропозиції,а
також змінити стратегічні цілі та структуру галузі.

 

Посилання

Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы : пер. с польск. И.Д. Рудинского. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 452 с. – ISBN 5-93517-103-1

Зянько В.В. Інноваційне підприємство в Україні: проблеми становлення і розвитку : монографія / Вінницький національний технічний університет: Універсум–Вінниця, 2005. – 263 с. –ISBN 966-641-122-9.

Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / І. А. Павленко, Н. П. Гончарова, Г. О Швиданенко. – К.: КНЕУ, 2002. – 150 с. – ISBN 966-574-385-6.

Моделювання та прогнозування економічних процесів: Матеріали І науково-практичної студентської конференції, Київ, 5-8 грудня 2007 р.- К.: НТУУ «КПІ» ВПК «Політехніка», 2007.- 40с.

Сучасні проблеми розвитку підприємництва в Україні: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. 22-23 листопада 2007 року//Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2007. – 208 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-04

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ