ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

П.В. Круш, О.О. Мезенцева

Анотація


У статті розглянуто методичні особливості і підходи до визначення в оперативному режимі рівня конкурентоспроможності підприємства. Виконано порівняльний аналіз виміру конкурентоспроможності за маркетинговими і економічними показниками.


Ключові слова


промислове підприємство; конкурентоспроможність; методика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Качалина JI.M. Конкурентоспособный менеджмент / Качалина JI.M. – М. : Изд-во ЭКСМО, 2006. – 464 с.

Осипана Л.В. Основы коммерческой деятельности : практикум / Осипана Л.В., Синяева И.М. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 324с. – ISBN 5-85173-093-5.

Охтень А.А. Синтез и интерпретация интеірального показателя

конкурентоспособности предприятия / Охтень А.А. // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки ; Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Вип. 2. – Донецьк : Юго-Восток Лтд, 2006. – С 152-155.

Портер М.Э. Конкуренция / Портер М.Э. ; Пер. с англ. – М.: Вильяме, 2005. – 608 с.

Сумець О.М. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства : навч.-практ. Посібник / Сумець О.М., Сомова О.Є., Пєліхов Є.Ф. – К. : Професіонал, 2007. – 208 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.