АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор(и)

Ключові слова:

управління підприємством, функції управління, антикризове управління підприємством

Анотація

У статті розглядаються основні аспекти антикризового управління підприємством, відмінність від управління підприємством в стаціонарних умовах. Особлива увага приділяється обґрунтуванню сутності антикризового управління підприємством. Висновки зроблені в роботі дозволяють визначити роль антикризового управління підприємством в майбутньому розвитку підприємства.

 

Посилання

Майкл Мескон. Основы менеджмента [Текст] / Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури ; перевод с английского ; общая редакция и вступительная статья доктора экономических наук Л. И. Евенко / Академия народного хозяйства при правительстве РФ – М. : Издательство «ДЕЛО», 1997.

Уткин Э.А. Финансовый менеджмент [Текст] / Уткин Э.А. / Учебник для ВУЗов. – М.: Зеркало, 2004. – 437 с.. – ISBN: 5-8078-0016-8.

Василенко В.О. Антикризове управління підприємством : навч. посібник [Електронний ресурс] / Василенко В.О. / Вид. 2-ге, виправл. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 504 с. – Режим доступу: www.library.if.ua

Антикризове управління підприємством: навч. посіб. для студ. екон. спец. усіх форм навчання [Текст] / [авт.: З. Є. Шершньова та ін.]; за заг. ред. З. Є. Шершньової; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2007. – 676 с. – Бібліогр.: с. 672-676. – ISBN 966-574-931-5

Геєць В.М. Кризові явища у світовій економіці та антикризова політика України [Текст] / В. М. Геєць, О. І. Барановський, Ю. В. Василенко, Т. П. Вахненко, С. О. Кораблін. НАН України ; Інститут економічного прогнозування / В.М. Геєць (ред.). – К., 2002. – 76с. – ISBN 966-02-1595-9.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-01-21

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ