ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА РФ

Автор(и)

  • І.А. Шовкун к.е.н., провідний науковий співробітник Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,

Ключові слова:

міжнародне науково-технічне співробітництво, форми фінансування, галузь науки, сектор науки, бюджетні асигнування

Анотація

Досліджуються стан і форми фінансування міжнародного науково-технічного співробітництва за секторами науки. Обґрунтовуються перспективні форми фінансування такого співробітництва.

 

Посилання

Геєць В.М. Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері / Геєць В.М., Амоша О.І., Приходько Т.І., Александрова В.П., Близнюк В.В. ; НАН України; Інститут економіки та прогнозування / В.М. Геєць (ред.). – К. : Наукова думка, 2008. – 384с. – ISBN 978-966-00-0749-9.

Дежина И.Г. Новые тенденции в российской научной политике: влияние глобализации // Доклад на IX Международной научной конференции «Модернизация экономики и глобализация». Москва, ГУ-ВШЭ, 2 апреля 2008 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hse.ru/data/118/761/1235/Deghina.doc

Емельянов Е.В. США: наука и внешнеэкономическая экспансия / Е.В.Емельянов; Ин-т США и Канады РАН. – М.: Наука, 2008. – 189 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат. збірник. – К.: 2009.

Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво ( Угоду ратифіковано Законом N 41/98-ВР від 16.01.98 )

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ