ПРОБЛЕМА КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ПЕРІОД ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

кредитування, мале підприємство, економічна криза, суб‘єкти кредитних відносин, обігові кошти, ліквідність

Анотація

У роботі досліджено теоретичні і практичні аспекти кредитування малих підприємств в період фінансової кризи в Україні. Показано передумови виникнення проблеми кредитування. Визначено вплив міжнародних фінансових організацій на українську банківську систему.

 

Посилання

Карпенко Г.В. Кредитна діяльність вітчизняних банків та можливість їх інтеграцій до світової фінансової системи / Карпенко Г.В. // Фінанси України. – 2007. – №2.

Бобров Є.А. Кредитування розвитку малого підприємництва в Україні: дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / Бобров Є.А. – К., 2006.

Дорошенко І.В. Теоретико-методологічні основи концепції розвитку фінансових ринків в умовах глобальної кризи / Дорошенко І.В. // Фінанси України. – 2009. – №3 – С. 77-

Національний банк України [Електронний ресурс ]. – http://www.bank.gov.ua.

Біломістний О.М. Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні на сучасному етапі розвитку економіки / Біломістний О.М., Савельєва М.О. // Економічний простір. – 2008. – №15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-01-21

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ