ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Автор(и)

  • В.О. Гулевич
  • В.В. Кузьмінська

Ключові слова:

собівартість продукції, фінансовий стан, структура собівартості, прямі, непрямі, загальновиробничі витрати, ефективність виробництва

Анотація

У статті розглянуто поняття собівартості продукції, її структуру і витрати що входять у її склад, зв'язок собівартості продукції з фінансовим станом підприємства. Наведені приклади шляхів покращення фінансового стану підприємства за рахунок собівартості продукції.

 

Посилання

Методичні рекомендації щодо формування собівартості продукції (робіт, послуг), затверджені наказом Державного комітету промислової політики від 02.02.01 р. №47.

Абрютина М.С. Анализ финансово–экономической деятельности предприятия : учебно-практическое пособие / Абрютина М.С., Грачев А.В. – М. : Дело и Сервис, 2002. –

с.

Бойчик I.М. Витрати виробництва i собiвартiсть продукції пiдприємтва / Економіка підприємства : навч. Посібник / Бойчик I.М. – К.: Знання, 2002. – 316 с.

Давидович І.Є. Управління витратами : навч. посіб. / Давидович І.Є. – 2 вид., перероб. і доп. – Т. : Економічна думка, 2004. – 228 с.

Касьянова Г. Себестоимость продукции, работ и услуг : учебн. пособ. / Касьянова Г. – М.: ИД Аргумент, 2008. – 304с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-01-21

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ