МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ВСТУПОМ УКРАЇНИ ДО СОТ

Ж.М. Жигалкевич, К.O. Євсеєва, А.C. Поліщук

Анотація


У статті наведена узагальнена картина основних переваг (можливостей) та недоліків (загроз) які постають перед Україною внаслідок приєднання до СОТ. Вони були виділені після дослідження багатьох джерел. Описані наслідки їх настання. Запропоновано інструментарій подолання негативного впливу.

 


Ключові слова


світова організація торгівлі; загрози; можливості; оцінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Журнал Верховної Ради України «Віче» [Електронний ресурс] : інформ.-аналіт. журн. – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/876/.

УНІВЕРСУМ [Електронний ресурс] : Українсько – польський інтернет - журнал / засновник «U-ART International». – Режим доступу: http://www.universum.org.ua/.

Біттнер О. Перешкоди на шляху до СОТ бувають і такі... / Біттнер О. // Урядовий кур’єр. – №123.

Матеріали засідання «круглого столу» на тему «Україна і Світова організація торгівлі: механізми та соціально-економічні наслідки вступу». [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Table/brosh/002.htm.

Володимиров М. Тернистим шляхом до СОТ / Володимиров М. // Бухгалтерія. – 2008. – № 4 (783), 28 січня.

Білозір Л.М. Вступ України до СОТ: процедура, реалії та перспективні наслідки / Білозір Л.М. // Збірник матеріалів VІ міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів УАЗТ 12 травня 2006 року. – К.: УАЗТ, 2006

ЮР.ГАЗЕТА. – №13 (148). – 08 квітня 2008 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.yur-gazeta.com/article/1542/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.