МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ВСТУПОМ УКРАЇНИ ДО СОТ

Автор(и)

  • Ж.М. Жигалкевич ст.викл., НТУУ «КПІ», https://orcid.org/0000-0002-5847-1302
  • К.O. Євсеєва , Поліщук А.C. студенти, ФММ НТУУ «КПІ»,
  • А.C. Поліщук студенти, ФММ НТУУ «КПІ»,

Ключові слова:

світова організація торгівлі, загрози, можливості, оцінка

Анотація

У статті наведена узагальнена картина основних переваг (можливостей) та недоліків (загроз) які постають перед Україною внаслідок приєднання до СОТ. Вони були виділені після дослідження багатьох джерел. Описані наслідки їх настання. Запропоновано інструментарій подолання негативного впливу.

 

Посилання

Журнал Верховної Ради України «Віче» [Електронний ресурс] : інформ.-аналіт. журн. – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/876/.

УНІВЕРСУМ [Електронний ресурс] : Українсько – польський інтернет - журнал / засновник «U-ART International». – Режим доступу: http://www.universum.org.ua/.

Біттнер О. Перешкоди на шляху до СОТ бувають і такі... / Біттнер О. // Урядовий кур’єр. – №123.

Матеріали засідання «круглого столу» на тему «Україна і Світова організація торгівлі: механізми та соціально-економічні наслідки вступу». [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Table/brosh/002.htm.

Володимиров М. Тернистим шляхом до СОТ / Володимиров М. // Бухгалтерія. – 2008. – № 4 (783), 28 січня.

Білозір Л.М. Вступ України до СОТ: процедура, реалії та перспективні наслідки / Білозір Л.М. // Збірник матеріалів VІ міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів УАЗТ 12 травня 2006 року. – К.: УАЗТ, 2006

ЮР.ГАЗЕТА. – №13 (148). – 08 квітня 2008 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.yur-gazeta.com/article/1542/.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ