ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Автор(и)

  • С.О. Тульчинська к.е.н., доц., НТУУ «КПІ», https://orcid.org/0000-0002-1409-3848
  • Р.В. Тульчинський к.е.н., доц. Міжнародній науково-технічний університет ім. академіка Ю.Бугая,

Ключові слова:

бюджет, державний бюджет, фінансова система, фінанси, грошові відносини

Анотація

Розглянуто процес виникнення грошових відносин та становлення сучасної бюджетної системи країни, визначені основні системоутворюючі функції державного бюджету як однієї з головних ланок фінансової системи України.

 

Посилання

Василик О.Д. Бюджетна система України : підручник / Василик О.Д., Павлюк К.В.. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с. – ISBN 966-8253-37-X.

Кадацька О.М. Державний бюджет як інструмент макроекономічної політики в умовах ринкової трансформації / О.М. Кадацька // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Економічна серія. – №468. – Харків, 2000. – С.213.

Ібн Хальдун, ’Абд ар-Рахман Абу Зайд. Мукаддіма [Пролегомена]. Бейрут: Дар аль-Кітаб аль-’Ільміййя, 1999. – 536 c.

Самуэльсон Пол, Нордхаус Вильям. Экономикс, 18-е изд. – М.: Вильямс, 2006. – 1360 с. – ISBN 5-8459-1123-0 (рус.).

Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Шумпетер Й. – М.: ЭКСМО, 2007. – 864 с – ISBN 978-5-699-19290-8.

Кларк Дж.Б. Распределение богатства / пер. с англ. Страшунского Д. – М.: Гелиос, АРВ, 2000. – 368 с. – ISBN 5-85438-101-X.

Масгрейв Р.А. Государственные финансы: теория и практика / Масгрейв Р.А., Масгрейв П.Б. ; пер. с 5-го англ. изд. [1989]. – М.: Бизнес Атлас, 2009. – 716 с. – ISBN 978-5-9900421-3-1.

Дець В.Ф. Бюджетна безпека та критерії її оцінки / Дець В.Ф. // Стратегічна панорама. – 2007. – №3. – С.156.

Чугунов І.Я. Особливості бюджетної політики на сучасному етапі / І.Я. Чугунов // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного інституту: Зб. наук. пр. – Чернівці, 2008. – Вип.2. – С.163.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ