№ 5 (3) (2010)


Обкладинка

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВО [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 5 (частина ІІI). – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – 172 с.
Рекомендовано Вченою Радою факультету менеджменту та маркетингу
Протокол № 6 від 25.01.2010 р.