ЕТАПИ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПОСЛУГ

Автор(и)

  • О.В. Зозульов
  • А.В. Чуприніна

Ключові слова:

нова послуга, інновація, розробка нових послуг

Анотація

В статті визначено основні етапи розробки та впровадження нових послуг в роботу підприємств, досліджено особливості даного процесу.

Посилання

Аванесова Г.А. Сервисная деятельность: Историческая и современная практика, предпринимательство, менеджмент [Текст]: Учебное пособие для вузов/ Г.А. Авансова. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 318 с. – ISBN 5-7567-0317-9.

Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика [Текст]: підручник / В.Я. Кардаш, І.А. Павленко, О.К. Шафалюк. - К.: КНЕУ, 2002.-266с. – ISBN 966–574–402–Х.

Каракай Ю.В. Маркетинг інноваційних товарів [Текст]: монографія/ Ю.В. Каракай. – К.: КНЕУ, 2005. – 226с. – ISBN 966-574-765-7.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. [Текст]: /пер.с англ.. под. ред. С.Г.Божук. – СПб.: Питер, 2006. – 464 с. Ил. – (Серия „Деловой бестселер”). – ISBN 5-94723-952-3.

Кубишина Н.С. Інновація в концепції маркетингової діяльності [Текст] / Н. С. Кубишина // Економічний вісник НТУУ „КПІ”: зб. наук. пр. – К.: ЕКМО, 2005. - №2. с.336 – 342.

Ламбен Ж.Ж.Стратегічний маркетинг. Европейськая перспектива [Текст]: /Ж.Ж. Ламбен. – СПб.: Наука, 1996. – 589с.

Пащук О.В. Маркетинг послуг: стратегічний підхід [Текст]: навч. посібник/ О.В. Пащук. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 560 с. – ISBN 966-8556-47-Х.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ