НЕОБХІДНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ

Автор(и)

Ключові слова:

ефективність, технологічна база підприємства, модернізація, основні та оборотні фонди підприємства

Анотація

В статті висвітлено теоретичні та практичні аспекти аналізу ефективності виробництва промислових підприємств. Розглянуто шляхи підвищення ефективності діяльності підприємств в умовах переходу до СОТ.

Посилання

Економіка підприємства / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. – 528с. – ISBN 966-574-148-9.

Економіка підприємства: Навчальний посібник / За заг. ред. П. В. Круша, В. І. Подвігіної, Б. М. Сердюка. – К., Ельга-Н, КНТ, 2007. – 780с. – ISBN 966-373-205-9.

Невелєв О. М., Засульський М. В., Іваненко В. В. Переваги та ризики (загрози) в соціально-економічному розвитку України у зв’язку із вступом до СОТ – К, 2008 – 68 с. – ISBN 966-7766-18-7.

Технологічна модернізація промисловості України / За ред. д-ра екон. наук Л. І. Федулової; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2008 – 478 с. – ISBN 978-96602-4925-7.

Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / Кіндзерський Ю. В., Якубовський М. М., Галиця І. О. та ін. – К., 2009 – 928 с. – ISBN 978-966-02-5200-4.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ