АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ю.В. Тюленєва, О.В. Гаценко

Анотація


В даній статті було проаналізовано одне з найактуальніших питань на
сьогодні, а саме управління діяльністю підприємства в умовах
фінансової кризи. Авторами розглянуто основні види діяльності
підприємства та основні помилки, які можуть бути здійснені в цих
сферах, досліджено та запропоновано шляхи попередження
їх виникнення, а також основні методи їх усунення.

Ключові слова


криза; прибутковість; управління; рентабельність; антикризові заходи; фінансові показники

Повний текст:

PDF

Посилання


Акофф Р.Л. Идеализированное проектирование. Как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации. [Текст] / Акофф Р.Л., Магидсон Д., Эддисон Г.[пер.Ф.П. Тарасенко]. – Д.: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 320c. – ISBN 0-13-196363-5 (англ.).

Воронкова А.Е. Діагностика стану підприємства: теорія і практика. [Текст] / Воронкова А.Е., Вечерковські Р.З., Воронков Д.К., Коренєв Е.Н., Мажура І.В. [заг.ред. А.Е. Воронкова ]. – Х.: – ВД «ІНЖЕК», 2006. – 447с. – ISBN 966-392-068-8.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.