ОСНОВНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ “БЕРЕЖЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА”

Т.П. Ткаченко, Д.С. Пилипчик

Анотація


В даній статті розглядається основні аспекти концепції “Бережливого виробництва”. Здійснюється аналіз можливостей функціонування її на підприємстві. Аналізуються основні (типові) витрати виробництва, які оптимізуються завдяки даної концепції. Пропонується алгоритм впровадження “Бережливого виробництва”.

Ключові слова


бережливе виробництво; концепція; оптимізація; вдосконалення; споживча якість

Повний текст:

PDF

Посилання


Вумек Д., Джонс Д. Бережливое производство: как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании: Пер. с англ. [Текст] – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 472 с. ISBN5-472-00419-5.

Шехватов Д., Воронин А. Бережливое производство как элемент стратегий Кайдзен [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.cfin.ru

Бушуев А. Стратегия, Маркетинг и Бережливое Производство. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.leancor.ru/article2/10011

Цыганов И.Ю. Экономное производство – первоочередная необходимость. [Текст] // Методы менеджмента качества. – 2004, №4. – С. 3

Вікіпедія [Електронний ресурс]. Режим доступу: ru.wikipedia.org


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.