НЕОБХІДНІСТЬ ПІДВИЩЕННОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Автор(и)

Ключові слова:

економічна ефективність, рівень рентабельності, експортно-імпортна діяльність, питома вага експорту, питома вага імпорту

Анотація

У статті розглянуті деякі показники щодо зовнішньоекономічної діяльності підприємств агропромислового комплексу, які дають нам змогу оцінити стан країни та обґрунтувати теоретичні аспекти щодо покращення організації та напрямків підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК.

Посилання

Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник / М.І. Дідківський – Київ: Знання, 2006. – 249 с.

Дроздова Г.М., Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч.посібник / Г.М. Дроздова – Київ: ЦУЛ, 2004. – 172с.

Рум'янцев А.П., Рум’янцева Н.С., Зовнішньоекономічна діяльність: Підручник / А.П.Рум'янцев, Н.С.Рум’янцева – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 218 с.

База даних Міністерства аграрної політики України [Електрон, ресурс]. – Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua/

База даних Державного комітету статистики України [Електрон, ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ