МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ВИРОБНИЧОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИРОБНИЦТВУ ВІКОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Автор(и)

Ключові слова:

виробничий облік, операційний облік, багатоаспектна модель аналізу, основні аспекти аналізу і оцінки витрат

Анотація

У статті охарактеризовано суть поняття виробничого обліку, надано рекомендації по створенню багатоаспектної моделі, яка надасть можливість розширити функції аналізу і оцінки системи виробничого обліку підприємства віконних конструкцій, наведено її можливості та переваги.

Посилання

Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік: Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Харківський держ. технічний ун-т сільського господарства / В.Я. Амбросов (ред.). – Х. : ХДТУСГ, 2006. – 698с. –

Бібліогр.: С. 19-25 – ISBN 966-95661-4-2.

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні": положення про порядок бух. обліку окремих активів та операцій. – К. : КНТ, 2008. – 305с. – ISBN 978-966-373-384-5.

Белоусова І. Чумаченко М. Проблеми обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції в промисловості // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №4 - С. 3-10.

Гироль С. В. Методичні аспекти управлінського обліку собівартості продукції // Облік і фінанси АПК. – 2007. -№ 11-12. – С. 79-82.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ