ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

Ключові слова:

витрати, система управління витратами, управління бізнес-процесами

Анотація

Робота присвячена розгляду деяких напрямків вдосконалення системи управління витратами на підприємствах, до яких можна віднести наступні: моделювання оптимальної системи управління витратами з врахуванням існуючих проблем щодо їх формування та контролю; побудова інформаційної системи підприємства з адаптацією документообігу та забезпеченням взаємозв’язку управлінського і фінансового обліку.

Посилання

Бойко Є.І. Удосконалення системи управління витратами на підприємствах // Науковий вісник. — Львів, 2008. — Вип. 18.6. — С. 139–143

Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. - Житомир., 2002 .- 480с. 3.Гнатуш A. ERP – „за” и „против” // IT Manager. – 2005. – № 2. – С. 32-36.

Давидович І.Є. Управління витратами: Навчальний посібник. 2-е вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 228 с.

Звенячкіна В.Ю. Особливості підходів до управління витратами на промислових підприємствах // Наукові праці. — Донецьк, 2008. — Вип. 33–2 (128): Серія: Економічна. — С. 44–49.

Ларка Н.И. Совершенствование методов управления затратами на промышленном предприятии // Вестник. – Х., 2008. - № 20: Технический прогресс и эффективность производства.- С.50-55.

Марюта А.Н.; Бойцун Н.Е. Экономико-математическое моделирование и оптимизация управления организацией. – Д.: Изд-во Днепропетровского университета, 2001. – 540 с.

Михальчук Л.В. Управління витратами по центрах відповідальності на підприємствах у сучасних умовах // Економіка : проблеми теорії та практики . – Д., 2008. – Вип.242, т.1. — С. 50–56.

О'Лири Д. ERP системы. Современное планирование и управление ресурсами предприятия. – М.: Вершина, 2004. – 272 с.

Панасюк В.М. Управління витратами виробництва. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 118 с.

Поздняков О. А. Особенности создания системы управления предприятием на основе MYSAP ERP /Поздняков О.А., Пархоменко А.В., Цокуренко И.И. // Компьютерное моделирование и интеллектуальные системы: сборник научных трудов. – Запорожье: ЗНТУ, 2007. – С. 240-247.

Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навчальний посібник.- К, - 2002. – 656 с.

Управление затратами на предприятии: Учебник /В.Г. Лебедєв, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарев и др; под. общ. ред. Г.А. Краюхина. - СПб: "Издательский дом "Бизнес-пресса", 2000. - 277 с.

Шандрова Н.В. Створення ефективної системи управління витратами підприємства// Фінанси України – 2003 - №7.

Щеголькова С.В. Формування системи внутрішнього контролю в управлінні витратами підприємства // Формування ринкової економіки. — К., 2008. — С.420–429.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ