ДІАГНОСТИКА КРИЗОВИХ СИМПТОМІВ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

В.І. Серажим, А.П. Мельникова

Анотація


У статті розглядаються основні кризові симптомифінансового стану підприємства, методи діагностики цих симптомів в умовах функціонування підприємств. Особлива увага приділяється обґрунтуванню спільних та відмінних рис між різними методами діагностики кризових явищ. Висновки зроблені в роботі дозволяють визначити причини появи кризи у фінансовому стані підприємствзаходів підприємств, а також майбутні шляхи до оздоровлення останнього.

Ключові слова


фінансова стійкість; банкрутство; кризові симптоми; система експрес-діагностики фінансової кризи; фундаментальна система діагностики фінансової кризи

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – 2-е издание, перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 656 с.

Євдокимов Ф.І. Діагностика банкрутства підприємства / Ф.І. Єводкимов, Н.А. Кульбака // ДонНТУ: – Донецьк, 2003-2009.

Бондарь Т.Е. Диагностика экономической несостоятельности предприятия в системе финансового менеджмента / Т.Е. Бондарь, С.С. Самсонова // Вестн. Белорусского гос. эконом. ун-та. – 2006. – № 2. – C. 65-70.

Масалитина Н.Н. Диагностика кризисных ситуаций предприятия // Белорус. экон. журн. – 2006. – № 2. – С. 76-86.

Овчинникова Т.І. Методи фінансово-економічної діагностики банкрутства підприємств / Т.І. Овчинникова, А.И. Пахомов, І.Н. Булгакова // Фінансовий менеджмент. – 2005. – № 5. – C. 42-54.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.