ПІДПРИЄМНИЦЬКА МОДЕЛЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

А.О. Мілай, Д.О. Марченко

Анотація


У статті розглянуто проблему банкрутства суб’єктів господарювання та використання ними антикризового управління як його альтернатив. Наведено взаємозв’язок складових антикризового управління з видами реструктуризації. Здійснено аналіз внутрішніх ресурсів виходу із кризового стану підприємства та можливостей їх формалізації в рамках підприємницької моделі антикризового управління. Визначено поле подальших досліджень даної проблеми.

Ключові слова


банкрутство; антикризове управління; антикризові процедури; підприємницька модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [Текст]: Закон України від 14.05.1992 р. № 2343-XII. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31. – ст. 440.

Гальчинський А.С. Інноваційна стратегія українських реформ [Текст] / Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. – К.: Знання України, 2002. – с.297.

Іванюта С.М. Антикризове управління: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.

Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. – 2-ге вид., виправл. і доп.. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 507 с.

Інформаційно-довідкова система "Банкрутство" [Электронний ресурс].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.