АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ЗАТ “УКРАЇНСЬКІ ВАНТАЖНІ КУР’ЄРИ” НА РИНКУ КОМПЛЕКСНИХ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Автор(и)

  • А.П. Румянцев
  • Н.В. Марченко

Ключові слова:

конкуренція, модель М. Портера, сильні та слабкі сторони, фактори конкурентоспроможності

Анотація

В роботі було зроблено аналіз конкурентних сил за допомогою моделі М. Портера; виявлено сильні та слабкі сторони підприємства; оцінено конкурентні переваги підприємства, в результаті чого було надано практичні рекомендації щодо конкурентної стратегії підприємств.

Посилання

Зозулёв, А.В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект [Текст] : учеб. пос. / А.В. Зозулёв.– Харьков: Студцентр, 2005. – 328 с.: ил.; табл..; библиограф. 86 наим. - ISBN 966-7530-38-8.

Зозулёв, А.В. Сегментирование рынка [Текст] : учеб. пособие. / А.В. Зозулёв. – Харьков: Студцентр, 2003. – 232 с. Ил. 79.; табл. - Библиогр.: назв. 76. ISBN 966-7530-29-9.

Зозульов, О.В., Писаренко, Н.Л. Ринкове позиціонування: з чого починається створення успішних брендів [Текст] : – К.: Знання-Прес, 2004. – 199 с. - ISBN 966-311-014-7.

Котлер, Ф. Маркетинг-менеджмент [Текст] : Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – 12-е изд. – СПб. : „Питер”, 2006. – 816 с. – ISBN 978-966-8537-56-1.

Офіційний сайт компанії ЗАТ «УВК» [Електронний ресурс]: Історія успіху. Режим доступу: http://uvk.ua/rus/about/history/

Логістика и склад [Електронний ресурс]: Компания УВК ("Українські Вантажні Кур'єри"). Режим доступу: http://l2b.ua/uvk/120/ua-ru/

Офіційний сайт компанії «Raben» [Электронный ресурс]: Новости. Режим доступа: http://l2b.ua/company_news/ua-ru/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ