ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

С.О. Тульчинська, Ю.М. Москалюк

Анотація


У статті розкрито сутність поняття «неплатоспроможність». Доведено, що оцінювання платоспроможності дозволяє визначити, наскільки ефективно здійснюється фінансовий менеджмент на підприємстві. А також запропоновано план по оздоровленню діяльності підприємства.

Ключові слова


платоспроможність; неплатоспроможність; фінансовий стан; прибутки, збитки

Повний текст:

PDF

Посилання


Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы: Пер. с дат. А.Н.Чеканского, О.В.Рождественского. – М.: Высшая школа, 1994.

Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2000.

Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности

Абрютина М.С., Грачов А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 2001.

Уткин Э.И. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов. – М.: Зеркало, 1998.

Економічний аналіз господарської діяльності / Іваненко В.І., Болюх М. А. – К.:ЗАТ «НІЧЛАВА», 2001.

Бойчик І.М. Економіка підприємства: [Навчальний посібник]. / І.М. Бойчик. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 528 с.

Шеремет А.Д. Методика финансового анализа / А.Д.Шеремет, Р.С. Сайфулин. – М.: Инфра, 2006 – 460 с.

Егоров П.В., Андреева А.А. Диагностика управления финансовой деятельностью предприятия : монография. – Донецк : Юго-Восток ЛТД, 2005. – С. 202-204.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.