АНАЛІЗ СТАНУ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ

Автор(и)

Ключові слова:

фактор, аналіз, вагові коефіцієнти, металургія

Анотація

У статті досліджено стан металургійного комплексу України протягом 2003-2008 років, фактори, що впливають на його діяльність, а також проблеми функціонування металургійних підприємств. У ході роботи проведено факторний аналіз, за допомогою розрахунку вагових коефіцієнтів, на основі якого виявлено зростання собівартості металопродукції та витрат на її реалізацію, визначено можливі шляхи зниження даних витрат та встановлено пріоритетні завдання, що стосуються подальшого розвитку галузі.

Посилання

Буркинський Б. http://lib.sau.sumy.ua/cgi-bin/irbis64r_opak62/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=DB-1&P21DBN=DB-1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S2 1COLORTERMS=0&S21STR=Інноваційний рівень виробництва та конкурентоспроможність чорної металургії України [Текст] / Б. Буркинський,С. Савчук // Економіка України : Політико-eкономічний журнал Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України та Національної академії наук України. − 2006. − №4. − с. 4-15 . − ISSN 0131-775Х.

Гончаров Ю., Долгоруков Ю., Бондаренко А. Про формування промислової політики [Текст] / Гончаров Ю., Долгоруков Ю., Бондаренко А. //Економіка України: політико-

економічний журнал. – 1999. - №3. – С.31. − ISSN 0131-775Х.

Точилін, В. О. Вертикально-інтегровані структури гірничо-металургійного комплексу України: стан та напрями розвитку [Текст] / В. О. Точилін, В. В. Венгер // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал. − Киiв : Національна академія наук України ; Киiв : Інститут економічного прогнозування . − 2008. − №3. − С .70-85. − ISSN 1605-7988.

Шаблиста Л. Тенденції збитковості промислових підприємств та чинники, що її зумовлюють [Текст] / Л. Шаблиста // Економіка України : Політико-економічний журнал Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України та Національної академії наук України . − 2006. − №12. − С. 38-48 . − ISSN 0131-775Х.

Шапран В. http://lib.sau.sumy.ua/cgi-bin/irbis64r_opak62/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=DB-1&P21DBN=DB-

&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S2 1COLORTERMS=0&S21STR=Перспективы горно-mеталлургического комплекса Украины в

новых условиях [Текст] / В. Шапран // Финансовая консультация : Всеукраинское издание защиты интересов бизнеса. − 2005. − №12. − С. 30-33. − ISSN 0131-7393.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ