ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОСУ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ТА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ

Автор(и)

Ключові слова:

основні фонди, відтворення, знос, фізичний знос, моральний знос

Анотація

В статті проведено дослідження зносу основних виробничих фондів, розглянуто категорії основні фонди, відтворення основних фондів. Проведено класифікацію зносу на моральний та фізичний. Метою роботи є дослідження процесу фізичного та морального зносу основних виробничих фондів підприємства, їх відтворення. Дані, що було отримано в результаті дослідження, дозволили зробити висновок, що одним основних джерел відтворення основних виробничих фондів промислового підприємства є їх знос.

Посилання

Шевцова О. Й. Особливості визначення джерел відтворення основних фондів промислових підприємств // Економіка: проблеми теорії та практики . Зб. наук. праць Дніпропетровського національного университету. Вип. 199. Т.3. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – с. 739-743.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. — 3-ге видання, виправлене та доповнене. — Львів: Видавництво "Центр Європи", 2008. — 576с.

Безуглий А.А. Про поліпшення основних фондів //Економіка України. — 2007р. - Л. - С.77-79.

Чичкало-Кондрацька І.Б. До питання оновлення основних виробничих фондів промисловості // Фінанси України. — 2007. - №4. - С.47-50.

Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навч. закладів / За редакцією проф. Ф.Ф.Бутинця. — 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2008. – 592 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ