АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ

Автор(и)

Ключові слова:

собівартість, рентабельність, витрати, статті калькуляції собівартості, оптимізація

Анотація

У статті розглянуто методи аналізу собівартості продукції та її показники на ЗАТ “Оболонь”. Дані, що було отримано в результаті дослідження, дозволили розробити рекомендації щодо доцільності використання даних методів на підприємстві, обґрунтувати теоретичні аспекти можливостей покращення та стабілізації собівартості продукції підприємства.

Посилання

Гетьман О.О. , Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів [Текст]. – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.

Економіка підприємства: Підручник [Текст]/ За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с., іл.

[Електрон, ресурс]. - Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua/

http://www.ukrstat.gov.ua

http://www.minagro.gov.ua/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ