№ 23 (2019)

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Редакційна колегія вважає за доцільне повідомити, що не всі положення та висновки окремих авторів є безперечними. Разом з тим, вважаємо можливим їх публікацію з метою обговорення.

Редакційна колегія

Голова редколегії, головний редактор: Круш П.В.

Співголова: Гавриш О.А.

Члени редколегії: Ангелов К.П., Валоух П., Войтко С.В., Гопеенко Виктор, Зозульов О.В., Крейдич І.М., Кураташвілі Альфред Анзорович, Малий І.Й., Маляренко А.Д., Мартиненко В.П., Марченко В.М., Мітенков М.В., Смоляр Л.Г., Солнцев С.А., Тульчинська С.О., Шегда А.В.

Відповідальний секретар: Тюленєва Ю.В.

Укладачи: Тюленєва Ю.В., Погребняк А.Ю.

Наукове редагування: Круш П.В., Тюленєва Ю.В.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ОЦІНКА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ PDF
І. М. Манаєнко, А.В. Александрук, К.Д. Козаченко 5-12
Дилема в’язнів як фундаментальна модель функціонування економічних суб’єктів у мікро- та макроекономіці PDF
Анна Юріївна Погребняк, Тетяна Величко, Микита Мазуренко 13-19
КРИЗА ЕКОНОМІКИ ХІМІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ PDF
Ю.В. Тюленєва, Є.І. Шостак 20-25

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Проблема підвищення ефективності логістичних процесів на основі використання ІТ-технологій PDF
Ольга Іванівна Андрусь, Наталія Сергіївна Беляєва 26-31
Розробка та впровадження стартап проекту на прикладі геосинтетичного модуля-опалубки PDF (English)
Наталія Анатоліївна Шевчук, Вікторія Вікторівна Вапнічна 32-40

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

ОЦІНЮВАННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ: SOLVENCY І ЧИ SOLVENCY ІІ? PDF
Ю.В. Тюленєва, Т.Р. Антошко 41-48

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Алгоритм забезпечення ефективності ресурсного потенціалу підприємницької структури PDF
Ольга Іванівна Андрусь, Катерина Олександрівна Колосенко 49-54
ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «СІТІ ФРАНС СЕРВІС» PDF
Олексій Радомирович Герасимчук, В.В. Красношапка 55-62
ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ PDF
Світлана Іванівна Данило 63-71
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ PDF
Петро Васильович Круш, Дмитро Владиславович Ліндаєв 72-79
НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА PDF
Руслан Лелека, Олена Віталіївна Кривда 80-86
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ АНТИКРИЗОВОЮ СТРАТЕГІЄЮ PDF
Анна Юріївна Погребняк, Алла Медведєва 87-94
Стратегічне планування як інструмент забезпечення сталого розвитку енергорозподільчих підприємств України PDF
Вероніка Олегівна Шишкіна, Оксана Петрівна Кавтиш 95-103

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» PDF
Анна Ігорівна Агапова, О. В. Кривда 104-115
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Алла Володимирівна Гречко, Вікторія Володимирівна Лучка 116-121
Застосування моделей дискримінантного аналізу у процесі управління антикризовою стратегією на прикладі ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» PDF
Ірина Коляденко, Оксана Петрівна Кавтиш 122-129
НАПРЯМИ ТА РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
Петро Васильович Круш, Олексій Олексійович Мурін 130-139
СУТНІСТЬ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДОЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ PDF
Ірина Віталіївна Макалюк, Дмитро Ліндаєв 140-148
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Василь Петрович Мартиненко, Марія Павлівна Щербак 149-155