ОЦІНЮВАННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ: SOLVENCY І ЧИ SOLVENCY ІІ?

Ю.В. Тюленєва, Т.Р. Антошко

Анотація


Ринок страхування в України знаходиться постійно у процесі удосконалення та покращення. Інтеграція у Європейський Союз та імплементація директив сприяє покращенню страхування. В статті проаналізовано необхідність впровадження нових директив ЄС, що регламентують питання ринку страхування, методів оцінювання платоспроможності страховика. Зокрема, однією із особливостей нових положень Директив є ризикоорієнтований підхід до оцінювання платоспроможності страховика. Здійснено порівняння принципів здійснення оцінки платоспроможності страховика за двома підходами Solvency I та Solvency IІ. Порівняно особливості впровадження Solvency I у діючому законодавчому полі. Визначено перспективи впровадження Solvency IІ. Проаналізовано проект закону «Про стахування», визначено механізми впровадження Solvency IІ та вірогідні труднощі з впровадження даної оцінки в діяльність страхових компаній.


Ключові слова


страхування; страховик; платоспроможність страховика; фінансова стійкість страховика; оцінка; методика оцінки платоспроможності страховика

Повний текст:

PDF

Посилання


Insurance and reinsurance. Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II). URL: https://bit.ly/2E3ddQP

Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Постанова КМУ від 16.08.1999, № 1496. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1496-99-%D0%BF

Закон України. Про страхування. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 18, ст. 78. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80

Проект Закону «Про страхування» № 1797-1 від 06.02.2015. URL: https://bit.ly/2usgOIx

Юхименко В.М., 2017. Страховий ринок України в контексті впровадження вимог Solvency II. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 12, частина 2, С. 190 – 193.

Попова Ю.М., Пістряк А.С., 2016. Вплив європейської інтеграції на розвиток ринку страхових послуг в Україні. Економіка та регіон. № 2 (57). С. 95 – 100.

Вігірінський А. Новий Закон про Страхування: Диявол у Деталях // VoxUkraine – незалежна аналітична платформа. URL: https://voxukraine.org/uk/novyi-zakon-pro-strahuvannya-ua/

Концепція запровадження пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами в державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15.07.2010 р. No 585. URL: http://www.uaib.com.ua/files/articles/1301/85_4.pdf

Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2924 від 24.11.2016 «Про затвердження Змін до Порядку складання звітних даних страховиків». URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/24479.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.