НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ АНТИКРИЗОВОЮ СТРАТЕГІЄЮ

Анна Юріївна Погребняк, Алла Медведєва

Анотація


Стаття  присвячена критичному аналізу та порівнянню наукових підходів та стратегій до управління антикризовою стратегією підприємства.

Досліджено, що різноманітність концепцій та напрямів антикризового управління свідчить про складність, багатогранність цього поняття Систематизовано та виділено переваги, недоліки, а також специфіка застосування основних підходів до визначення антикризового управління. Серед яких: ресурсний, системний, ситуаційний, процесний, функціональний, відтворювальний, нормативний, комплексний, інтеграційний, кількісний та якісний адміністративний, поведінковий.

Враховуючи різноманітність кризових явищ та наявність багато-варіантності в їх прояві, можуть реалізовуватися різні концепції (моделі) здійснення антикризового управління по відношенню до окремих параметрів кризи.  Розглянуто та проаналізовано стратегії антикризового управління залежно від етапів кризи. Обґрунтовано, що вони використовуються комплексно та ситуативно, тож поєднання базових стратегій формує чотири типи основних комбінованих стратегій виведення підприємства із кризового стану: стратегія економії, повороту, бізнес-інжинірингу, стратегія виходу.

Враховуючи специфіку галузі, в якій функціонує підприємство та глибину кризових явищ, поєднання та використання розглянутих підходів може дати оптимальний результат, що забезпечить підприємству посилення конкурентоспроможності на ринку, підвищення показників фінансової стійкості та ділової активності, а також недопущення ліквідації та банкрутства.


Ключові слова


антикризове управління; підходи до управління; етапи кризи; післякризове управління; кризові явища

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонова О. В. (2006) Управление кризисным состоянием организации (предприятия), М : ЮНИТИ – ДАНА, 141 с.

 

Князь С.В. (2017), Системний підхід в управлінні інноваційною діяльністю підприємства, Національний університет «Львівська політехніка»,с. 157

 

Круш П.В., Погребняк А. Ю. (2012) «Умови та критерії застосування антикризової стратегії на промислових підприємствах», Економічний вісник НТУУ «КПІ»(№ 9), с. 422 – 431.

 

Погребняк А. Ю. (2016) Механізм антикризового управління на підприємствах машинобудування, Київ – 234 с.
Copyright (c) 2019 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.