НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Петро Васильович Круш, Дмитро Владиславович Ліндаєв

Анотація


Статтю присвячено визначенню сутності та ролі системи збуту в господарській діяльності підприємства, адже ефективна збутова система - це один з факторів конкурентоспроможності продукції та самого підприємства як на вітчизняному, так і на зарубіжних ринках збуту. Зокрема, окреслено функції збуту в діяльності підприємства щодо просування своєї продукції (товарів та послуг) до споживача. Виокремлено основні проблеми, які перешкоджають організації ефективної системи збуту вітчизняних підприємств, виходячи з реалій вітчизняної економіки та розвитку національного господарства. З урахуванням існуючих проблем наведено основні заходи, що сприятимуть підвищенню ефективності збуту підприємства. Основним результатом роботи є розроблення шляхів побудови оптимальної з точку зору ефективності та прибутковості системи збуту підприємства, а також систематизація заходів задля подолання існуючих проблем в даній сфері. Використання наведених рекомендацій дозволить вітчизняним підприємствам оптимізувати збутову діяльність та підвищити рентабельність продаж.


Ключові слова


система; маркетинг; збут; система збуту; стратегія збуту; конкурентоспроможність; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Velesik M. (2014), «Features of the formation of an effective system of sales activities of industrial enterprises: domestic and foreign experience», Young scientist, No. 2, рр. 104-110.

Gavrilenko D. (2016) «Directions of increasing the efficiency of sales activity of the production enterprise: theoretical cut», Scientific Bulletin of the RDU, No. 3 (47), рp. 59-64.

Novatsky S. (2016) «Management of sales of the enterprise: a theoretical approach», Scientific bulletin of the RDU, No. 7 (29), рр. 103-109.

Spiro R., Stanton U. (2004) «Sales management» [Spiro R., Stenton U. Upravlenie prodazhami], Published. Grebennikov's House, М., 704 p.

Shirko O. (2014) «Method of financial results analysis enterprise», Formation of market relations in Ukraine, No. 12 (36), рp. 60-64.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Велесик М.І. Особливості формування ефективної системи збутової діяльності промислових підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід // Молодий вчений. 2014. № 2. С. 104-110.


Гавриленко Д. Напрями підвищення ефективності збутової діяльності виробничого підприємства: теоретичний зріз // Науковий вісник РДГУ. 2016. Вип. 3(47). С. 59-64.


Новацький С.В. Управління продажами підприємства: теоретичний підхід // Науковий вісник РДГУ. 2016. Вип. 7(29). С. 103-109.


Спиро Р. Л., Стэнтон У. Дж. Управление продажами. М.: Издат. дом Гребенникова, 2004. 704 с.             


Ширко О.Є. Методика аналізу фінансових результатів підприємства // Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 12 (36). С. 60-64.

Copyright (c) 2019 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.