ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «СІТІ ФРАНС СЕРВІС»

Олексій Радомирович Герасимчук, В.В. Красношапка

Анотація


Стаття присвячена підходам до формування компенсаційного пакету на сучасному конкретному українському підприємстві. Визначено матеріальні та нематеріальні методи стимулювання персоналу, виявлено найбільш ефективні. Рекомендовано ряд методів, які зможуть підвищити продуктивність праці та конкурентоспроможність підприємства.

У статті викладені теоретичні основи мотивації та стимулювання праці персоналу підприємства. Приділено велику увагу до нематеріальних методів стимулювання праці, які набувають все більшої популярності у міжнародних та українських компаніях. У статті розглядаються аналіз та основні напрями стимулювання праці. Визначено, якими мотивами користується працівників перед працевлаштуванням в ту чи іншу компанію. Визначено основні переваги та недоліки поширених методів нематеріального стимулювання. У статті було проаналізовано стан системи стимулювання праці на сучасному українському підприємстві та запропоновано заходи для підвищення ефективності стимулювання праці персоналу даного підприємства.


Ключові слова


стимулювання праці; мотивація; продуктивність праці; система мотивації персоналу; заохочення; нематеріальне стимулювання; індивідуальний розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Krushelnytska O. V., Melnichuk D.P. Personnel Management: Educational manual. The second edition, revised and supplemented. K., "Condor". 2006. 308 pp.

Tamash Hak-Kovac. The eternal question. Personnel Manager, 2017, No. 10, 14-24.

Non-material motivation [Electronic resource]. Access mode: https://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=1551

Non-material motivation of personnel: myths and truth [Electronic resource]. Access mode: https://hrliga.com/index.php?module=news&op=view&id=12264

The essence and functions of stimulating labor [Electronic resource]. Access mode: https://idruchniki.com/12920522/sotsiologiya/stimulyuvannya_pratsi

Official site of "City France Service" Ltd. [Electronic resource]. Access mode: https://www.peugeot-citroen.com.ua/

Motives for choosing companies [Electronic resource]. Access mode: https://www.gfk.com/en/pres-centr/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навчальний посібник. Видання друге, перероблене й доповнене. – К., «Кондор». – 2006. – 308 с.

 

2. Тамаш Хак-Ковач. Вічне питання. Менеджер по персоналу, 2017, № 10, 14-24.

 

3. Нематериальная мотивация [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=1551

 

4. Нематериальная мотивація персонала: мифы и правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://hrliga.com/index.php?module=news&op=view&id=12264

 

5. Сутність і функції стимулювання праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/12920522/sotsiologiya/stimulyuvannya_pratsi

 

6. Офіційний сайт ТОВ «Сіті Франс Сервіс» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.peugeot-citroen.com.ua/

 

7. Мотиви вибору компаній [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gfk.com/uk-ua/pres-centr/

Copyright (c) 2019 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.