ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

Анна Ігорівна Агапова, О. В. Кривда

Анотація


Оцінка ефективності логістичної діяльності викликає значний інтерес у вітчизняних та зарубіжних науковців через високу значущість логістики, як інструменту оптимізації результатів діяльності господарюючих суб’єктів. В даній статті розроблено та проаналізовано критерії оцінки ефективності логістичної діяльності підприємства на прикладі ПАТ «Укрзалізниця», які характеризують продуктивність, ефективність, надійність та гнучкість логістичної діяльності та дають чітке уявлення про перспективи подальшого розвитку підприємства.

Ключові слова


логістична діяльність; критерії ефективності; оцінка; залізничний транспорт; вантажні перевезення

Повний текст:

PDF

Посилання


Tkachova AV, 2011. Estimation of efficiency of logistic activity of the enterprise: integral approach, 2 (35) – P. 156-161. 2. Tyupukhin AM, 2000. Logistics: the search for the Russian optimum. Conjuncture of commodity markets, 1. – P. 125-131. 3. Official site of PJSC «Ukrzaliznytsya» [online] (Last updated March 25, 2019) Available: <https://www.uz.gov.ua/> [Application Date April 9, 2019] 4. Zyryanov AM, 2009. Logistics of distribution systems: definitions, evaluation of efficiency. Resources. Information. Supply Competition, 1. – P. 21-24. 5. Official site of the transport logistics center of PJSC «Ukrzaliznytsya» [online] (Last updated April 1, 2019) Available: <http://uz-cargo.com/common.html> [Application date April 9, 2019] 6. Lomotko DV, Krivich O. Yu., 2013. Current state of implementation of logistics on the railway transport of Ukraine. Collection of scientific works: UkrDazht. 142 pp. 48 7. Bodenchuk O.V., Avramenko O.V., 2014 Theoretical aspects of logistic activity of the enterprise. Development Management, 8. – P. 130-132.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ткачова А.В., 2011. Оцінка ефективності логістичної діяльності підприємства: інтегральний підхід, 2 (35) – С. 156-161. 2. Тяпухин А. М., 2000. Логистика: поиск российского оптимума. Конъюнктура товарных рынков, 1. – С. 125-131. 3. Офіційний сайт ПАТ «Укрзалізниця» [online] (Останнє оновлення 25 березень 2019) Доступно: < https://www.uz.gov.ua/> [Дата звернення 9 квітень 2019] 4. Зырянов А. М., 2009. Логистизация распределительных систем: определения, оценка эффективности. Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция, 1. – С. 21-24. 5. Офіційний сайт центра транспортної логістики ПАТ «Укрзалізниця» [online] (Останнє оновлення 1 квітень 2019) Доступно: <http://uz-cargo.com/common.html> [Дата звернення 9 квітень 2019] 6. Ломотько Д. В., Кривич О. Ю., 2013. Сучасний стан впровадження логістики на залізничному транспорті України. Збірник наукових праць: УкрДАЗТ. 142, С. 48 7. Боденчук О. В., Авраменко О. В., 2014 Теоретичні аспекти логістичної діяльності підприємства. Управління розвитком, 8. – С. 130-132.
Copyright (c) 2019 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.