ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Алла Володимирівна Гречко, Вікторія Володимирівна Лучка

Анотація


В статті досліджено поняття сталого розвитку промислових підприємств й запропоновано методичні підходи для його оцінки, а також здійснено пошук шляхів підвищення ефективності стратегічного планування на виробничих підприємствах. Розглянуто алгоритм формування сталого розвитку промислових підприємств з врахуванням таких факторів як: внутрішнє та зовнішнє середовище та місія підприємства. Доведено, що для вирішення проблеми забезпечення сталого розвитку підприємства необхідно насамперед вирішити питання з соціальними та економічними проблемами на підприємствах. В ході дослідження виявлено, що в першу чергу в економічних умовах, які склались на сьогоднішній день в Україні, стратегії розвитку впроваджують великі промислові підприємства, оскільки саме такі суб’єкти господарювання мають необхідну для цього трудові та фінансові ресурси. Визначено, що для значної частини підприємств ідея сталого розвитку є не пріоритетним напрямком через першочерговість завдань мінімізації витрат та пошуку шляхів підвищення конкурентоспроможності на ринках.


Ключові слова


стратегічний план; сталий розвиток; планування; стратегія; глобалізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Akunina A. R. (2017) 'Management of the enterprise in the conditions of globalization', Problems of modern economy, VII (№3), pp. Pp. 262-265 . 2. Zhovko O. (2017) 'Formation of a strategy for the sustainable development of industrial enterprises', Business credit, IX (1), pp. Pp. 154-159. 3. Gerya V. (2017) The Concept of Sustainable Development of Industrial Enterprises, Available at: http://knutd.edu.ua/publications/pdf/Visnyk, (Available: October 05, 2017). 4. Gres D.I. (2018) Strategies for Sustainable Development of Enterprises, Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11, (Available: June 21, 2018). 5. Zayets O. (2018) Global Transformation Planning and Development Stage, Available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon2018, (Available: May 15, 2018).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Акуніна А. Р. Управління підприємством в умовах глобалізації / Анна Романівна Акуніна. // Проблеми сучасної економіки. – 2017. – №3. – С. 262 – 265. 2. Гиря В. Концепція сталого розвитку промислових підприємств [Електронний ресурс] / Володимир Гиря // knutd.edu.ua. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: : http://knutd.edu.ua/publications/pdf/Visnyk 3. Гресь Д. І. Стратегії сталого розвитку підприємств [Електронний ресурс] / Діана Ігорівна Гресь // nayka.com.ua. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11. 4. Жовко О. Формування стратегії сталого розвитку промислових підприємств [Електронний ресурс] / Олександр Жовко // Бізнес кредит. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://nsu.ru/rs/mw/link/Media:/229 5. Заєць О. Глобальні трансформації планування і стадії розвитку [Електронний ресурс] / Остап Заєць // Support in Market Development. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon2018.
Copyright (c) 2019 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.