Стратегічне планування як інструмент забезпечення сталого розвитку енергорозподільчих підприємств України

Автор(и)

  • Вероніка Олегівна Шишкіна КПІ ім. Ігоря Сікорського,
  • Оксана Петрівна Кавтиш НТУУ "КПІ", Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4304-5220

Ключові слова:

стратегічне планування, сталий розвиток, корпоративна соціальна відповідальність, цілі сталого розвитку, енергорозподільчі підприємства

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність та проаналізовано можливості забезпечення підвищення ефективності діяльності енергорозподільчих підприємств України при переході до нової моделі функціонування енергетичного ринку шляхом запровадження дієвого процесу стратегічного планування з урахуванням базових положень концепції сталого розвитку. Встановлено, що при існуючій моделі енергоринку енергогенеруючі підприємства у переважній більшості не працювали на основі ринкового механізму, тому не мають реального досвіду та напрацьованих інструментів переходу до нових умов діяльності, у т.ч. на основі використання стратегічного планування для підвищення ефективності діяльності. Обґрунтовано, що ефективність їх діяльності у своїй основі повинна містити трансформацію традиційної системи цілей і показників ефективності у площину цілей і результуючих показників, що характеризують триєдиний вектор економічної, соціальної та екологічної ефективності, тобто SDG. Виявлено, що такий підхід відповідає загально цивілізаційним тенденціям розвитку, стратегічним планам на рівні національного господарства та сучасному тлумаченню сталого розвитку підприємств. Охарактеризовано еволюцію поглядів на роль стратегічного планування у забезпеченні сталого розвитку підприємств та  трансформацію механізмів КСВ для ефективного планування і реалізації його цілей. Доведено необхідність поступової імплементації стратегічного планування та переходу до усвідомлення ефективної діяльності через призму концепції сталого розвитку для енергорозподільчих підприємств України. 

Біографія автора

Вероніка Олегівна Шишкіна, КПІ ім. Ігоря Сікорського

магістр

Посилання

Розпорядження №605-р ‘Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»’ [Online]. Available at: https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80 2. Проект Стратегії сталого розвитку України до 2030 року [Online]. URL: https://igu.org.ua/sites/default/files/Стратегія-сталого-розвитку.pdf 3. Верховна Рада України (2019) ‘Закон України Про ринок електричної енергії’, Офіц. вид. Київ : Парлам. вид-во. 4. Шишкіна В.О., Кавтиш О.П. (2018) ‘Напрями удосконалення процесу управління стратегічним плануванням енергорозподільчих підприємств’, Матеріали ХVІІ Міжнародної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки», 21 листопада 2018,Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, С. 102 5. Пакулін С. Л. (2016) ‘Управління сталим розвитком сучасного підприємства’, Електронний науковий журнал «Траекторія науки», 95 (3), С. 31-48 [Online]. Available at: https://pathofscience.org/ index.php/ps/article/download/50/100 6. Кузьміна О. С. (2015) ‘Аналіз підходів до трактування поняття «сталий розвиток підприємства’, Вісник Хмельницького національного університету, 75(5), С. 13-21. [Online]. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_5%281%29__4 7. ООН (2019) Принципи Глобального договору ООН в Україні, [Online]. URL : https://globalcompact.org.ua/ 8. ООН (2019) Цілі сталого розвитку, [Online]. Available at: https://globalcompact. org.ua/tsili-stijkogo-rozvytku/ 9. Гриценко А.М. Корпоративна соціальна відповідальність: складові та підходи до оцінки ефективності [Online]. Available at: Вісник Кам'янець-Подільського національного …, 2012 - irbis-nbuv.gov.ua 10. Калита П.Я. (2006) ‘Соціально спрямований бізнес, або Бізнес з турботою про Людей’, Молочное дело: Ежемесячный производственно-практический журнал, 85 (10), С. 68-69. 11. Сіднєва Ж.К. (2015) 'Нормативна основа концепції корпоративної соціальної відповідальності ', Формування ринкових відносин в Україні , 173(10), C. 136-140 12. ПрАТ «Прикарпаттяобленерго» (2017) Річний звіт з Корпоративної соціальної відповідальності та дані сторінки КСВ [Online]. Available at: https://www.oe.if.ua/uk/social_responsibility

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-23

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ