НАПРЯМИ ТА РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автор(и)

  • Петро Васильович Круш КПІ ім. Ігоря Сікорського,
  • Олексій Олексійович Мурін

Ключові слова:

прибутковість діяльності підприємства, прибуток, рентабельність, резерви зростання, витрати

Анотація

Стаття присвячена питанням виявлення напрямів та резервів підвищення прибутковості діяльності вітчизняних підприємств в умовах невизначеності. На основі аналізу наукової літератури виявлено та систематизовано фактори екзогенного та ендогенного характеру, що впливають на прибутковість діяльності підприємств. У їх структурі виділено ті, що формують умови невизначеності та загрози системного характеру для вітчизняних підприємств. На основі даних щодо фінансових результатів діяльності визначено, що погіршення умов ринкової кон’юнктури та соціально-політична дестабілізація стали одночасно і умовою зниження прибутковості і чинником, який змусив вітчизняні підприємства удосконалювати систему управління нею. На основі цього надано прикладні науково обґрунтовані рекомендації щодо подальшої раціоналізації даної системи, а також напрямів і резервів зростання прибутковості в умовах, що склались у структурі національного господарства. Серед них виділено ті, що забезпечують ефективне формування, розподіл та використання прибутку соціального, фінансово-економічного, нормативного, екологічного, техніко-технологічного і організаційно-управлінського характеру.

Посилання

Блонська В.І. (2010) 'Стратегічне управління прибутком підприємства ', Науковий вісник НЛТУ України, 20.5., С. 145 –152.

Державна служба статистики України (2011-2017) Чистий прибуток (збиток) вітчизняних підприємств за період 2011-2017 рр., http://www.ukrstat.gov.ua/operativ: Державна служба статистики України.

Державна служба статистики України (2011-2017) Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності (2010-2017), http://www.ukrstat.gov.ua/operativ: Державна служба статистики України.

(2019) Роль і місце прибутку в економіці підприємства, Available at: http://www.uaeconomic.com/ulens-1956-1.html (Accessed: 10.05.19).

Бланк І.А. (2005) Управління прибутком підприємства , Москва: Фінанси й статистика.

(2019) Теоретичні концепції аналізу прибутку підприємства , Available at: http://www.finalearn.com/lifers-3-1.html (Accessed: 08.05.19).

Кондратюк О.М., Школа О.В. (2010) 'Синергія інформації в управлінні витратами підприємства ', Держава та регіони, 6, С. 253-255.

Куцик В.І.,Бовсуновська В.О. (n.d.) 'Удосконалення управління прибутком на підприємстві ', [Online]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Torg/2009_10/04.pdf ).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-23

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ