Алгоритм забезпечення ефективності ресурсного потенціалу підприємницької структури

Ольга Іванівна Андрусь, Катерина Олександрівна Колосенко

Анотація


Економічний потенціал підприємства як економічна категорія обумовлений по-перше обмеженістю ресурсів для його екстенсивного економічного зростання, а по-друге – прагненням мати додаткові резерви і стимули інтенсивного економічного зростання у довготерміновій перспективі. Відтак, проблема оптимального співвідношення та оновлення економічних ресурсів підприємства виступає однією з провідних. Взаємозамінність ресурсів підприємства припускає ефект масштабу від їх акумулювання та взаємного зв’язку. Накопичення певного виду ресурсу сприяє подальшому його акумулюванню, що водночас дозволяє нарощувати обсяги інших ресурсів. Величина ресурсного потенціалу підприємства обумовлюється всіма видами наявних ресурсів. Тому розширення ресурсів кожного виду та їх взаємний зв'язок дозволяє реалізувати цілі підприємницької діяльності. Проте, найчастіше це неможливо без скорочення споживання інших видів ресурсів. А поданий в роботі математичний алгоритм дозволяє виявити тенденцію  оптимального співвідношення та розподілу ресурсів між елементами ресурсного потенціалу підприємства.


Ключові слова


оптимізація; ресурсний потенціал; підприємство, підприємницька структура.

Повний текст:

PDF

Посилання


Buyanova E. Ya. Formation of the investment potential of the industrial complex as the basis of sustainable socio-economic development of the region. Dissertation diss. Candidate of Economics Chelyabinsk 2009, 285р.

Starikov E.N. Management of the development of economic potential of the sector complex on the basis of strategic monitoring. Krivoy Rog. 2008, 345 с.

Penrose E. Theory of Growth of the Firm. Oxford: Blackwell, 1959, 550р.

Teece D., Pisano G., Shuen A. Dynamic capabilities and strategic management // Strategic Management Journal. 1997. No. 18, С. 143-150.

Kovalev V.V. Financial Analysis: Methods and Procedures. M.: Finance and Statistics, 2001, 620 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Буянова Є.Я. Формування інвестиційного потенціалу промислового комплексу як основа сталого соціально-економічного розвитку регіону. Автореферат дис. к.е.н. Челябінськ 2009 – 285с.

 

 2. Стариков Е.Н. Управління розвитком економічного потенціалу галузевого комплексу на основі використання стратегічного моніторингу. Кривий Ріг.  2008 – 345 с.

 

 3. Penrose E. The Theory of Growth of the Firm. Oxford: Blackwell, 1959 – 550р.

 

 4. Teece D., Pisano G., Shuen A. Dynamic capabilities and strategic management // Strategic Management Journal. 1997. № 18 – С. 143-150.

 

 5. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: методи і процедури. М .: Фінанси і статистика, 2001 – 620 с.

Copyright (c) 2019 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.